Velg en side

Brukertesting

Brukertesting hjelper deg å forstå brukerne dine, behovene deres, og om løsningen din fungerer bra. Dette kan være tidkrevende og kostbart. Og ikke minst kan det være vanskelig å lage en god brukertest som avdekker utfordringene i løsningen din på en god måte. Vi har heldigvis masse erfaring med dette!

En standard brukertest tar 3-4 arbeidsdager og koster ca. 40 000 kr.

Hva får jeg?

Vi forbereder

Vi setter oss først inn i løsningen vi skal teste. I en workshop sammen med deg og ditt team lager vi oppgaver som brukeren skal gjennomføre, basert hypoteser dere vil ha svar på.

Vi kan teste alt fra papirprototyper til ferdige løsninger

Vi gjennomfører

Vi rekrutterer brukere, og gjennomfører selve brukertesten. Du får selvfølgelig være med som observatør sånn at du får se hvordan ekte brukere tar i bruk løsningen din.

Når vi observerer får vi svar på om brukeren klarer å løse oppgavene de får, og vi avdekker eventuelle utfordringer de har underveis.

Vi oppsummerer

Etter brukertesten oppsummerer vi resultatene i en enkel rapport som vi presenterer for dere. Vi lager også en video med highlights fra brukertesten.

I dette møtet diskuterer vi funn og tiltak dere kan gjøre.

Kontakt oss for en
uforpliktende samtale!