Vi er en gjeng flinke designere og utviklere med stort engasjement for det vi driver med

Vi brenner for teknologi, innovasjon og å lage de aller beste løsningene for menneskene som skal bruke dem. Vi er stolte av jobbene vi gjør og enda stoltere av relasjonene vi bygger med kundene våre.

Brukeropplevelse og UX-design

De beste løsningene lager vi når vi forstår brukerne og deres behov. Vi gjennomfører alt fra behovskartlegging, brukertesting og større tjenestedesignprosjekter.

Systemutvikling

Vi lager intuitive og innovative løsninger som virker. Vi kan hele tjenestestacken: arkitektur, database, frontend, apputvikling, infrastruktur, nettverk og skytjenester.

Rådgivning og prosjektledelse

Vi har lang erfaring med rådgivning innenfor teknologi, prosess og arkitektur. I samarbeid med kunden kommer vi frem til gode løsninger på komplekse problemer.

Bli en av oss

Det er godt og litt annerledes å være en Claver. Vi føler en tilhørighet både til selskapet og til kollegaene våre. Fordi vi eies av de ansatte er vi alle med og bestemmer.