Vi er en gjeng designere og utviklere med masse engasjement

Vi jobber i prosjekter og initiativer innen teknologi og innovasjon ute hos kunder. Her sitter vi gjerne over tid.

Brukeropplevelse

Brukeropplevelse handler om å forstå brukerens behov. Vi snakker med brukeren, gjerne ved å brukervennlighetsteste. Vi har til og med vårt eget dedikerte brukertestteam!

Systemutvikling

Sammen med våre designere lager vi intuitive løsninger. Vi kan hele tjenestestacken: arkitektur, database og integrasjon, frontend og apputvikling.

Rådgivning

Vi som jobber med rådgivning har alle lang erfaring. Vi er opptatt av at teamet jobber sammen, mot samme mål, og blir godt kjent.

Bli en av oss

Vi mener det er godt og litt annerledes å være en Claver. Vi føler en tilhørlighet både til selskapet og til kollegaene våre. Fordi det er vi ansatte som eier selskapet er det også vi som bestemmer.