Se hva vi gjør | clave

Se hva vi gjør

Brukeropplevelse, systemutvikling og rådgivning er spesialiteten vår. Vi er stolte av jobbene vi gjør og enda stoltere av relasjonene vi bygger med kundene våre.

Vi lager løsninger for menneskene som skal bruke dem. Brukeren står derfor alltid i fokus når våre tverrfaglige team samarbeider om å lage intuitive løsninger. Fornøyde brukere gir fornøyde kunder.

Vi er stolte av fagområdene våre, og er alltid opptatt av å være oppdatert på det siste innenfor metode, system og teknologi. Vi er skikkelig gode på å samarbeide tett med kundene våre og vi tror det er noe av det som gjør at vi lykkes.

For å forstå menneskene som skal bruke løsningene vi lager må vi skaffe oss innsikt og det gjør vi ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder. Vi gjennomfører alt fra behovskartlegging, brukertester, dybdeintervjuer og større tjenestedesignprosjekter. Kunnskap gir oss både mulighet til å skape noe nytt og til å forbedre det som allerede eksisterer.

Vi benytter alltid moderne teknologi når vi ut utvikler løsninger. Vår spisskompetanse ligger innen komplekse web-løsninger som er tett integrert med økosystemet til kunden. Samlet har våre utviklere kompetanse på alt fra frontend med f.eks. React, til Java og .NET på backend.

Vi i Clave har vært med å starte konsulentselskapet Fabres som er lokalisert i Polen. Noen prosjekter gjør vi derfor sammen med utviklere og testere derfra.

    Sjekk ut hva vi gjør hos kundene våre

    Det er stort sett alltid flere Clavere ute hos de forskjellige kundene våre, og gjerne en blanding av UX-designere, prosjektledere og utviklere. Vi jobber innenfor mange ulike felt: Nettbutikk, spa, post, bil, offentlig forvaltning og humanitært arbeid.